Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyerekszoba

  

2.jpeg

Sziasztok! 

Itt minden féle meséket, gyerekműsorokat és  gyerekdalokat találsz babáknak és gyerekeknek egyanránt.

Ebéd utáni szundikálás 

Holleanyó 

Grimm testvérek 

 

Élt egyszer egy öregasszony, annak volt két lánya: az egyik szép és szorgos, a  másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édeslánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt Hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, míg csk a vér ki nem serkent az ujjából.

Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni az ujját a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt, hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott:

- Ha beleejtetted, szedd is ki belőle! 

Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mitévő legyen; félelmében végülis az orsó után ugrott. Elvesztette az  eszméletét, s mikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt; egyszercsak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt kiabálták:

- Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen kisültem! 

A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán továbbment; ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta:

- Rázz meg! Rázz meg! Minden almám megérett már! 

A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és továbbindult.

Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskál ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, és el akart szaladni. Az öregasszony azonban utána kiáltott:

- Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam; ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje; olyankor hó hullik fönt a világban. Én vagyok Holle anyó.

Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedtw bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint, az ágyát is mindig jól felrázta, csak úgy szálltak a pihék, mint a hópelyhek.

De jó dolga is volt ám az öregnél! Soha egy rossz  szót sem hallott, s ehetett, amennyi jólesett neki.

Evett is eleinte jó étvággyal; hanem aztán valahogyan ízét vesztette a falaat a szájában. Egyre kedvtelenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli; hanem utóbb, mikor már jóideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt; hogy hazakívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégis csak mindig otthon járt a gondolata. Végül aztán nem bírta tovább, oda állt szépen Holle anyó elé:

- Elfogta szívemet a honvágy, nem maradhatok  tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt, mégis azt mondja szívem: vissza kell mennem az enyéimhez! 

- Tetszik nekem, hogy hazavágyol - felelte az öreg -, ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba.

Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette.

- Innét most már mehetsz magad is - mondta -, ez a kapu egyenest a falutok határába nyílik.

A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján; fénylett, csillogott az egész lány, tetőtől talpig.

- Ez a fizetség a szorgalmadért! - kiáltotta Holle anyó a kapun át, és még a kútba esett  orsóját is kidobta utána.

A két kapuszárny dördülve becsukódott, lám, a lány, amint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyja házától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukba, a kút kávájáról meglátta a kakas és nagyot rikkantott:

Kukurikú! Mi történt? Aranyos lányunk hazatért! 

A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az anyja is meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor a mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szertette volna,  ha a csúnya, lusta lányának is ilyen szerencsáje akad. Kiküldte hát fonni a kúthoz, a lány meg bedugta a kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához; azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek neki is, de a lány ezt válaszolta:

- Hogyisne!  Hogy összepiszkoljam magamat! 

Aztán tovább ment; ment, mendegélt, mígnem odaért az almafához. Az almafa  őt is megkérte, hogy rázza meg, de a lány megint csak visszautasító volt:

- Hogyisne! Hogy a sok alma a fejemre hulljon! 

Aztán tovább ment. Odaért Holle anyó házához, de egy cseppet sem ilyedt meg az öregasszonytól, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá.

Az első napon erőt vett magán, szorgoskodott,  és ha Holle anyó mondott neki vmit, azonnal teljesítette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadik napon már felkelni is alig akart. Holle anó ágyát sem úgy vetette meg, ahogyan kellett volna. Az öreg végül is ráunkt, és kiadta az útját. A lusta lány nem bánta, hogy így alakutl, most jön majd az aranyeső - gondolta magában.

Holle nayót őt is a kapuhoz vezette; hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába.

- Ez a fizetség a szolgálatodért! - mondta Holle anyó, és becsukta a kaput.

A lusta lány hazament; tetőtől talpig szurkos volt, s amikor a kakas meglátta a kút kávájáról, nagyot rikkantott:

-Kukurikú! Mitörtént? Szutykos lányunk hazatért!

A szurok pedig rajta maradt élete végéig.

http://www.youtube.com/watch?v=GqVW7ob8gps 

Szép álmokat gyerekek!

 

Estimese

http://www.youtube.com/watch?v=zJoUGFdqLgw

 

Jó éjszakát gyerekek!

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UvR1g1kt8bc

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.